Fiscale kengetallen

Aanslagjaar 2022, inkomsten 2021

Debetintrest op rekening-courant = nog niet bepaald

Creditintrest op rekening-courant = 4,06%

Tarief vennootschapsbelasting = 25%, KMO-tarief 20% op eerste 100.000 EUR 

VAA verwarming bedrijfsleider = 2.080 EUR

VAA elektriciteit bedrijfsleider = 1.030 EUR

VAA pc/latop = 7.. EUR/toestel

VAA internet = 6.. EUR

VAA telefoon = 3.. EUR/toestel

VAA telefoonabonnement = 4.. EUR

VAA gratis woonst = GKI x 100/60 x 2

Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4,...

Indexatie kadastraal inkomen = 1,...

Bedrijfswagen - inkomstenjaar 2020

Berekening VAA voor het privégebruik van een bedrijfswagen:

Diesel

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 84) /100 x 6/7

Benzine, LPG of aardgas

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 102) /100 x 6/7

Minimum voordeel op jaarbasis: 1.370 EUR

Aanslagjaar 2021, inkomsten 2020

Debetintrest op rekening-courant = nog niet bepaald

Creditintrest op rekening-courant = 4,06%

Tarief vennootschapsbelasting = 25%, KMO-tarief 20% op eerste 100.000 EUR 

VAA verwarming bedrijfsleider = 2.060 EUR

VAA elektriciteit bedrijfsleider = 1.030 EUR

VAA pc/latop = 72 EUR/toestel

VAA internet = 60 EUR

VAA telefoon = 36 EUR/toestel

VAA telefoonabonnement = 48 EUR

VAA gratis woonst = GKI x 100/60 x 2

Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4,60

Indexatie kadastraal inkomen = 1,8492

 

Bedrijfswagen - inkomstenjaar 2020

Berekening VAA voor het privégebruik van een bedrijfswagen:

Diesel

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 91) /100 x 6/7

Benzine, LPG of aardgas

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 111) /100 x 6/7

Minimum voordeel op jaarbasis: 1.360 EUR